Bestel -en verwerkingsvoorwaarden

Het aangeleverde materiaal:

  • Moet vlak, ontvet, braamvrij en stofvrij zijn.
  • Al het binnengebrachte materiaal dient vergezeld te zijn van een copy van de originele bestelbon.
  • Aluminium dat na of tijdens het moffelen vervormd, is niet voor onze verantwoordelijkheid.
  • Stukken die door de klant beschadigd en/of onvolledig worden binnengeleverd worden door ons niet verwerkt.

 

Klachten en opmerkingen betreffende de geleverde en afgehaalde stukken dienen binnen de 24 uren na afhaling of levering schriftelijk gemeld te worden.

Bij eventuele vergissing van onze werknemers strekt onze verantwoordelijkheid alleen tot het herstellen van de reeds door ons bewerkte stukken.
De schadeloosstelling beperkt zich tot de waarde van het door ons toegevoegde werk.