Milieu

De voorbehandeling verloopt in een volledig gesloten circuit.
Met de zuiveringsinstallatie lozen we helemaal GEEN water meer (nullozing), wat een uiterst milieuvriendelijke huishouding oplevert.

Het regenwater van het dak wordt in een ondergronds bufferbekken van60m³ opgevangen. Dit regenwater wordt vervolgens omgezet in
gedemineraliseerd water voor onze voorbehandelingsbaden.
Die baden staan in cascade en worden constant bevoorraad met vers demi-water zodat de standtijd van de baden en de chemische
concentraties altijd op peil blijven. Het vervuilde water wordt in een buffertank van 30m³ opgevangen en door de vacuümverdamper in batches verwerkt.
Het gezuiverde water wordt daarna weer in het systeem opgenomen.